Skip to main content

Cookie settings

We use cookies to ensure the basic functionalities of the website and to enhance your online experience. You can configure and accept the use of the cookies, and modify your consent options, at any time.

Essential

Preferences

Analytics and statistics

Marketing

Her ligger innspillene og forslagene som kom fram under verkstedet den 14. februar 2023. Tusen takk for deres engasjement!

Nå er det dags for å jobbe videre med disse. Først kan dere se bilder av de usorterte innspillene og så er det de tiltakene gruppene jobbet mer med (disse finner du lenger ned på siden). Det er åpent for diskusjon. Hvordan kan vi få dette til sammen? Vi gleder oss til å høre fra dere.

8 debates

Tastalaget

Beskrivelse: Et fast møtepunkt eller forum 2 ganger i året, for å diskutere og drøfte samarbeid på Tasta

Hvem skal gjennomføre tiltaket: Frivilligsentral, lag og foreninger, offentlige tjenester (skoler, barnehager, helsestasjon osv., næring…

Åpen tråd

Her er det mulig å komme med konkrete forslag som det ikke ble snakket om på verkstedet.

Natteravner

Beskrivelse: Flere og oftere natteravner. Skape eierskap for egen bydel. Investere tiden sin.

Hvem skal gjennomføre tiltaket: Foreldre. Skolene skaper engasjement og rekrutterer

Hvilket behov svarer tiltaket på: Trygghet og eierskap i…

Pol Pool

Beskrivelse: Utvide Pol til å tilby svømming etter trening

Hvem skal gjennomføre tiltaket: Pol

Hvilket behov svarer tiltaket på: Flere møtesteder

Hva hindrer gjennomføringen: Vi trenger livredningskurs og tilgang til svømmebassenget…

Møteplass

Beskrivelse: Møteplass for unge og gamle hvor alle blir løftet og sett. Lavterskel tilbud.

Hvem skal gjennomføre tiltaket: Kommunen og frivillige

Hvilket behov svarer tiltaket på: Bygge vennskap og kjennskap på tvers av alder og krets

Oppholdssted for ungdom på tvers av miljøer

Beskrivelse: Åpen hele helgen. Lange åpningstider. Lage eventer som treffer ungdommen.

Hvem skal gjennomføre tiltaket: Frivillige voksne som ønsker å væfe noe for andre

Hvilket behov svarer tiltaket på: Et sted å være. Rom for forskj…

Klubb-/aktivitetshus indre Tasta

Beskrivelse: Et samlingssted for ALLE unge, ikke bare de som er tilknyttet idretten, på indre Tasta

Hvem skal gjennomføre tiltaket: Foreldre, klubber, kommunen

Hvilket behov svarer tiltaket på: Vi trenger flere treffsteder for de unge.

Hva hin

Utvikle friområde m/grill

Beskrivelse: Utvikle et eller flere friområder hvor en kan ha en grill/uteplass m/tak slik at ungdom og voksne kan samles for sosialt – vår/sommer/høst – på Veden eller et annet sted (ikke Stokkavannet).

Hvem skal gjennomføre tiltaket: Samar…

Confirm

Please log in

The password is too short.

Share