Skip to main content

Cookie settings

We use cookies to ensure the basic functionalities of the website and to enhance your online experience. You can configure and accept the use of the cookies, and modify your consent options, at any time.

Essential

Preferences

Analytics and statistics

Marketing

Innbyggerundersøkelse

Stavanger kommune vil gjøre lokaler og utstyr på skolene i Hillevåg mer tilgjengelig for kommunedelens innbyggerne,  

I den forbindelse undersøker vi hvilke behov innbyggerne har. Fint hvis du vil hjelpe oss med å svare på spørsmålene i denne undersøkelsen.

Form closed

The form is closed and cannot be answered.

Confirm

Please log in

The password is too short.

Share