Skip to main content

Cookie settings

We use cookies to ensure the basic functionalities of the website and to enhance your online experience. You can configure and accept the use of the cookies, and modify your consent options, at any time.

Essential

Preferences

Analytics and statistics

Marketing

Close debate

What is the summary or conclusion of this debate?

Temaplan for områdeløft i Kvernevik: Gode bomiljø og ferdsel

Avatar: Official debate Official debate
Closed

I denne innspillstråden vil det være mulig å komme med innspill til innsatsområde knyttet til gode bomiljø og ferdsel i temaplanen for områdeløft i Kvernevik.

Foreløpig er temaplanen et utkast, og skal politisk behandlet i løpet våren 2023.

Du kan også lese hele utkastet til plan på kommunen sin nettside ved å trykke her.


The debate was closed on 08/05/2023 12:47 with these conclusions:

Hei og takk for alle innspill som kom inn under høringen.

Kommunen har behandlet ferdig alle innspillene som har kommet inn, og ny versjon av temaplanen er sendt til politisk behandling. Temaplanen vil bli endelig politisk behandlet den 9. mai 2023. Ny versjon av temaplanen, høringsinnspill med mer kan du lese her: https://einnsyn.no/moeteregistrering?id=http%3A%2F%2Fdata.einnsyn.no%2F78F04B3F-95CC-484E-95A4-1DBFAE64C691

Med vennlig hilsen,

Line Møllerop

Prosjektleder for områdeløftet i Kvernevik

E-post: lmollerop@stavanger.kommune.no

Telefon: 906 18 306

Mulighet for felles aktiviteter og møteplasser i nærmiljøet er viktig for godt naboskap og bomiljø. Det kan ha særlig betydning for barns oppvekstmiljø, samt integrering av førstegangsbosatte flyktninger. En høy andel kommunale boliger kan føre til mer utfordringer med å skape gode boforhold for alle.

Naturen blir trukket frem av innbyggerne i Kvernevik som noe av det mest positive med området. Likevel er det en rekke ulike utfordringer knyttet til dette som også blir løftet frem, som for eksempel belysning langs turveier og gangstier, dårlige veier og utrygge områder i Kvernevik. Noen av de områdene som blir trukket frem av både voksne, barn og unge er manglende belysning langs turstien langs sjøen, og området der Kverntorget og Kvernhuset en gang stod.

Ny Kvernevik skole og idrettsområde vil bidra til en stor ytre transformasjon av området. I forbindelse med byggeprosjektet vil både skoleveier, skolegårder og gangnettet tilknyttet til område bli berørt. Ny skole og idrettsområde er en stor del av kommunens satsing i Kvernevik. Områdeløftet vil derfor bidra inn i arbeidet med byggeprosjektet, slik at de mulighetene som prosjektet åpner opp for knyttet til forbedringer ved blant annet belysning og gang- og veinett blir ivaretatt.

Utover ny Kvernevik skole og idrettsområde har kommunen en rekke planer knyttet til ferdsel og uteområder i hele kommunen. En viktig del av arbeidet til et områdeløft i Kvernevik blir å synliggjøre gode tiltak og behov i Kvernevik som kan knyttes opp til eksisterende planer og strategier for mobilitet, veinett, natur og uteområder. Det vil skje gjennom intern dialog og samhandling i kommunen for å sikre at flest mulig av de nødvendige tiltakene i Kvernevik blir gjennomført i eksisterende prosjekter og planer i Stavanger kommune.

Det foreslås følgende tiltak knyttet til innsatsområdet «Gode bomiljø og ferdsel»:

  • Markedsføre VOF, varsel om feil i uteområder.
  • Arbeide for at Kvernevik over tid får færre kommunale boliger.
  • Bedre fortau, gang- og sykkelveier.
  • Økt belysning langs tur og gangveier.
  • Legge til rette for mer klimavennlig ferdsel i hverdagen, som for eksempel flere bysykkelstopp og bildeling.
  • Kartlegge innbyggernes ønsker og behov for å kunne endre dagens reisevaner til å være mer miljøvennlige. Mulige tiltak kan være insentiver for å kjøpe eller leie el-sykler, samt utleie eller utlån av varetransportsykler.
  • Undersøke muligheten for å ha midlertidige tiltak på tomten til gamle Kvernhuset og gamle Kverntorget for å øke trivselen for innbyggerne som ferdes eller oppholder seg i området.
  • Kartlegge behovet for å etablere en egen områdebase i Kvernevik, som kan bistå innbyggere, borettslag og velforeninger som et supplement til individuelle tjenester i å skape gode bomiljø.


Comment

Confirm

Please log in

The password is too short.

Share