Skip to main content

Cookie settings

We use cookies to ensure the basic functionalities of the website and to enhance your online experience. You can configure and accept the use of the cookies, and modify your consent options, at any time.

Essential

Preferences

Analytics and statistics

Marketing

Close debate

What is the summary or conclusion of this debate?

Temaplan for områdeløft i Kvernevik: Innbyggerdialog og medborgerskap

Avatar: Official debate Official debate
Closed

I denne innspillstråden vil det være mulig å komme med innspill til innsatsområde knyttet til innbyggerdialog og medborgerskap i temaplanen for områdeløft i Kvernevik.

Foreløpig er temaplanen et utkast, og skal politisk behandlet i løpet våren 2023.

Du kan også lese hele utkastet til plan på kommunen sin nettside ved å trykke her.


The debate was closed on 08/05/2023 12:47 with these conclusions:

Hei og takk for alle innspill som kom inn under høringen.

Kommunen har behandlet ferdig alle innspillene som har kommet inn, og ny versjon av temaplanen er sendt til politisk behandling. Temaplanen vil bli endelig politisk behandlet den 9. mai 2023. Ny versjon av temaplanen, høringsinnspill med mer kan du lese her: https://einnsyn.no/moeteregistrering?id=http%3A%2F%2Fdata.einnsyn.no%2F78F04B3F-95CC-484E-95A4-1DBFAE64C691

Med vennlig hilsen,

Line Møllerop

Prosjektleder for områdeløftet i Kvernevik

E-post: lmollerop@stavanger.kommune.no

Telefon: 906 18 306

Et stort flertall av innbyggerne i Kvernevik trives, og kjenner seg ikke igjen i det negative bilde som av og til tegnes av området. Mange er stolte over å komme fra Kvernevik, og i kommunens helhetlige arbeid i Kvernevik blir det viktig å ivareta og styrke den positive omtalen av området og sikre en videre positiv identitetsfølelse knyttet til det å bo og vokse opp i Kvernevik.  

Stavanger kommune har en rekke ulike kommunikasjonskanaler og måter for innbyggerne å ta kontakt med kommunen på. Kommunen er synlig i sosiale medier, har nettside og innbyggerservice som er tilgjengelig både over telefon og fysisk i Olav Kyrres gate 23. I tillegg henvender innbyggere seg til kommunen gjennom ulike tjenesteområder, avhengig av hva de er opptatt av og hvordan de velger å ha dialog med kommunen.

For å sikre en større helhet og nærhet til kommunen for flere innbyggere i Kvernevik foreslås følgende tiltak innenfor innsatsområde «Innbyggerdialog og medborgerskap»:

  • Synliggjøring av kommunens tjenester og pågående prosjekter blant innbyggerne.
  • Teste ut ulike samarbeidsformer med Madla og Kvernevik kommunedelsutvalg i arbeidet med å synliggjøre politiske prosesser og tydeliggjøre hvor innbyggere kan henvende seg knyttet til politiske saker de har innspill om.
  • Teste ut en satsing på temaet «medborgerskap» på Smiodden ungdomsskole i samarbeid med Ungdom og Fritid.
  • Markedsføre tilbudet om datahjelp, som sikrer at de som trenger det kan få hjelp og opplæring i bruk av it-verktøy og for eksempel hjelp til å søke om barnehageplass.
  • Samarbeide med frivilligheten, ildsjeler og andre i arbeidet med å løfte opp behov fra sårbare grupper i Kvernevik.Comment

Confirm

Please log in

The password is too short.

Share