Skip to main content

Cookie settings

We use cookies to ensure the basic functionalities of the website and to enhance your online experience. You can configure and accept the use of the cookies, and modify your consent options, at any time.

Essential

Preferences

Analytics and statistics

Marketing

Strategi for likestilling og mangfold

Her vil du kunne følge prosessen med utarbeidelse av ny strategi

About this process

Strategi for likestilling og mangfold skal bidra til å oppnå kommunens overordna mål om å være åpen og inkluderende. Den skal også bidra til kommunens arbeid med å innfri Likestillings- og diskrimineringslovens pålegg om å arbeide aktivt, målrettet og planmessig for å fremme likestilling og hindre diskriminering.

Strategien skal være et styringsverktøy for å fremme likestilling og mangfold i kommunen.

Reference: svg-PART-2023-05-158

Confirm

Please log in

The password is too short.

Share